Kulturbros logo
Kulturbro Forlag AS

Forlagets visjoner og mål

 

Forlaget
Kulturbro Forlag AS ble stiftet i 1992. Forlaget ønsker å bygge en bro av toleranse og forståelse mellom det mangfold av kulturer som finnes i Norge.

Boken som brobygger
Kulturbo Forlag har valgt BOKEN som en naturlig og levende BROBYGGER. Forlaget ser boken både som et medium for utveksling av kulturskatter og som et redskap i aktiv språktrening.

Visjon
Kulturbro Forlag arbeider for å fremme integrering, kulturforståelse og språkutvikling mellom ulike kulturer og på forskjellige språk.

Mål

  • Å tilby barn og voksne i Norge litteratur på tvers av kulturelle grenser for å bidra til større forståelse og toleranse
  • Å stimulere språktrening i norsk og morsmål
  • Å være en formidlingskanal for forfattere fra minoritetskulturer og gjøre deres budskap mer tilgjengelig
  • Å styrke minoritetenes identitet gjennom litteratur som gjenspeiler deres kulturarv
  • Å formidle norsk kultur og bruke BOKEN som et verktøy til integrering
 
© Kulturbro Forlag AS