Kulturbros logo
Kulturbro Forlag AS

Forfattere

 

Dette er forfattere som har utgitt bøker på forlaget siden 1999.

 
 

Lisbet Norderhaug

Lisbet Norderhaug er veileder, cand.paed.spec. Hun har i mange år vært veileder for beboere og ansatte på flyktningmottak og har lang erfaring med undervisning av innvandrere og flyktninger. Lisbet Norderhaug var en av de første som begynte å bruke metoden uttrykkspedagogikk. Den er inspirert av Paulo Freires frigjøringspedagogikk, bygger på menneskers egen oppfatning av sin livssituasjon og kombinerer spesialpedagogisk kunnskap og erfaring med kreative uttrykksformer, ritualer og symbolhandlinger. I bøkene viser hun hvordan uttrykkspedagogikken kan hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner til å ivareta sin egen ”stemme”.

 
 

Lily Bandehy

Lily Bandehy er født i Iran i 1949 og flyktet til Norge i 1988. Hun har førskolelærerutdanning fra Iran og sykepleierutdanning med videreutdanning i psykiatri fra Høgskolen i Oslo.

Forfatteren har holdt og holder foredrag og seminarer om kvinners situasjon i Iran, om islams mange ansikter og om å være innvandrer i Norge.

 
 

Elyas Poorgholam

Elyas Poorgholam er født i 1950 i havnebyen Bandar-e Mah Shar i Sør-Iran og kom til Norge i 1990. Han har drama-pedagogisk utdanning fra Iran, der han arbeidet som lærer og var en aktiv skribent. Han er cand.mag. fra Høgskolen i Oslo og arbeider som lærer.

Elyas Poorgholam har skrevet og dramatisert en rekke eventyr på norsk. Min far Falo er hans første roman og kom som førsteutgave på norsk. Utgivelsen var et frittstående prosjekt i kulturmønstringen Du store verden! 2002 - dialog Asia. "Iransk litteratur i eksil".

 
 

Margaret Mary Porter Saltrøe

Margaret Mary Porter Saltrøe er fra Trinidad og har selv barn i norsk skole. Hun har mastergrad i psykologi og er utdannet ”Child Life Specialist” fra New York. Der samarbeidet hun med leger, sykepleiere, familier og barn på St. Lukes Roosevelt Hospital for å hjelpe kronisk syke barn til å leve med sykdommer. Hun kom til Norge i 1997 og har her jobbet med integrering i ulike sammenhenger. I 2001 etablerte hun Stiftelsen Child Life Norway, som arbeidet for å utvikle og iverksette tiltak og prosjekter for å bedre barn og unges psykiske helse. Stiftelsen ble lagt ned i 2008.

 
 

Issak Esmail Issak

Issak Esmail Issak er født i 1946 på Zanzibar og kom til Norge i 1974. Han har gjennomført en rekke dramaproduksjoner her og i utlandet og undervist i swahili ved språkseksjonen på Universitetet i Oslo. Han har vært administrativ og pedagogisk leder ved Carpe Diem språksenter og utgitt swahili lærebøker og ordbøker. Han har også utgitt barneboken I rømlingenes rike (Kulturbro Forlag 2001).

 
 

Şükrü Bilgiç

Şükrü Bilgiç er kurder. Han er født i Tyrkia i 1947 og kom til Norge i 1985. Han har utdanning i filosofi, logikk, psykologi, sosiologi og pedagogikk fra Universitetet i Istanbul og har vært rektor ved en og lærer ved flere skoler i Tyrkia. Han har arbeidet med integreringsspørsmål i Oslo kommune i flere år. Fra 1996 ledet han Ressursbank, som arbeider for å nå fram til innvandrere med kunnskaper om norske forhold gjennom en ressursgruppe som selv har innvandrerbakgrunn.

Forfatteren har holdt og holder kurs og seminarer om integrering av minoriteter. Han er nå ansatt i en spesialstilling i Oslo kommune og arbeider med integrering, kommunikasjon og dialog.

Forfatteren har også utgitt fire novellesamlinger i Tyrkia:
Yasamaya Sevdali, 1974
Bulutlar Sevilmez Mi, 1983
Erken Göcken Koslar, 1990
Omuzlarimda Gurbet Yanaklarimda Nar Cicekleri, 1997

 
 

Walid al-Kubaisi

Walid al-Kubaisi er født i Bagdad i Irak og kom til Norge i 1986. Andre utgivelser: Min tro, din myte, Aventura 1996, Sinbads verden, Pantagruel, 1997, Gleden er ikke mitt yrke (poesi), Pantagruel, 1997, Halvmånens hemmeligheter, Pantagruel, 1998. Han har også utgitt en rekke artikler og essays i aviser og tidsskrifter og arbeider i foreningen Assununu med norsk-arabisk kulturdialog.

 
 

Zakia Khairhoum

Zakia Khairhoum er født i Agadir i Marokko i 1965 og kom til Norge i 1990.

Andre utgivelser: Barnebok med arabiske eventyr på arabisk. Deltaker i Kulturbro Forlags prosjekt “Fortell, fortell! Fabler fra Sør” på Skrivebua/ Netd@ys i forbindelse med den flerkulturelle stormønstringen “Du store verden!” og Grunnskoleuka 1998.

 
© Kulturbro Forlag AS