Kulturbros logo
Kulturbro Forlag AS

Bøker utgitt av Kulturbro Forlag

 

Dokumentar

 
Bokomslag

Lisbet Norderhaug
Den indre immigrant
Mennesker i oppbrudd og forvandling

Om mennesker på reise i livet, i seg selv og i verden.
Hva kan styrke og hjelpe oss mennesker gjennom utfordringer og kriser?
Hvilke hindringer kan vi møte i form av holdninger og samfunnsstrukturer?

Enkeltmennesker forteller om å tre inn i en ny livsfase, være alvorlig syk, leve i eksil, arbeide som veileder og brobygger, og om å finne sin egen vei gjennom utfordringene. Samtidig viser Lisbet Norderhaug hvordan uttrykkspedagogikk kan hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner til å ivareta sin egen ”stemme”. Uttrykkspedagogikken kombinerer spesialpedagogisk kunnskap og erfaring med kreative uttrykksformer, ritualer og symbolhandlinger.

Boken fokuserer på allmenne utfordringer: menneskets møte med seg selv, med andre mennesker og med samfunnet, og vil inspirere folk flest til å finne nye synsvinkler på disse møtene. Boken er spesielt godt egnet for alle som arbeider med mennesker: helsepersonell (særlig innen psykiatrien), pedagoger, politifolk og ansatte på flyktningmottak.

ISBN13: 978-82-91234-36-6
Hft. 220 s. Kr 198,-

 
 
Bokomslag

Lily Bandehy
Jeg kommer fra Iran

Forfatteren forteller om et dramatisk liv innrammet av islam og de politiske forholdene under sjahen og ayatolla Khomeini, og om hvordan krigen mellom Iran og Irak tvang familien hennes til å flykte. Med humor og undring skildrer hun også livet her i Norge og sine møter med uvante kulturelle koder.

ISBN 82-91234-32-9
Hft. 204 s. Kr 198,-
 
 

Romaner

 
Bokomslag

Elyas Poorgholam
Faren
Språklig bearbeiding: Hege Newth Nouri

Ungdomsroman

Egentlig heter gutten Barzo. Men folk kaller ham Yatimo, den farløse, og erter ham fordi han ikke har en far.

Yatimo er tolv år og bor sammen med moren og bestemoren i en liten havnelandsby i Iran. Hver morgen går han ned på stranden og speider etter de oransje seilene på farens båt. Faren var sjømann og forsvant på havet under en tyfon før Yatimo ble født. Yatimo er sikker på at faren er bortført av havfruer, og at han vil vende tilbake når han slipper fri.

Spennende og sjarmerende skildring av å være farløs i et lite samfunn der tradisjonene er sterke og det er vanskelig å være annerledes.

ISBN 978-82-91234-41-0
Ib. 128 s. Kr 149, -

 
 
Bokomslag

Elyas Poorgholam
En ulydig vind
Språklig bearbeiding: Hege Newth Nouri

Aktuell og spennende roman om et fordømt vennskap, om et lite lokalsamfunn som speiler store religiøse og politiske konflikter, om politiske kamper, om en ung gutts strev med å forstå brytningene i seg selv og i samfunnet rundt seg, om uskyldig barnelek og gryende seksualitet. Unggutten Abbed er muslim, bestevennen hans er kristen. De bor i en havneby i Sør-Iran. De to guttene må bære spenningen mellom majoriteten og minoriteten i et fordomsfullt samfunn som er skildret med varme og humor.

ISBN 82-91234-33-7
Ib. 228 s. Kr 298,-

 
 
Bokomslag

Elyas Poorgholam
Min far Falo
Bearbeidet av Inger Elisabeth Hansen

Varmt og levende om livet i en fattig arbeiderfamilie i Sør- Iran i 1950- årene, om tradisjoner, vennskap og familiebånd, om kamp for å overleve i et samfunn som opplever store omveltninger, om en provinsby der livsvilje, gjestfrihet og livsglede lever side om side med overtro, fanatisme, brutalitet og kjønnsdiskriminering.

ISBN 82-91234-30-2
Ib. 140 s. Kr 220,-

 

Håndbøker

 

Margaret Saltrøe
Bli kjent

med grunnskolen · videregående skole · høgskole/universitet · voksenopplæring

En nyttig håndbok for alle foreldre med skolebarn. Den er også spesielt tilrettelagt for minoritetsspråklige med bl.a. forenklet språk, ordforklaringer til hvert kapittel, ordliste og eget Skoleleksikon med forklaring på ord og begreper.

Boken gir en forenklet presentasjon av det norske skole- og utdanningssystemet. Temaene er valgt ut og behandlet i samarbeid med konsulenter fra de ulike utdanningsinstitusjonene og omfatter bl.a.: Skoletilbudets oppbygning, Hva tilbyr skolen? De ulike fagene, Hva forventes av foreldrene? Foreldremøter, Foreldresamarbeid, Leksehjelp, Karakterer, Morsmålsopplæring, Integrering og diskriminering, Mobbing, Skolehelsetjenesten, Videreutdanning, Studiefinansiering, Godkjenning av utenlandsk utdanning, Norskundervisning m.m.

Boken fokuserer på hvordan foreldrene kan støtte og følge opp barna i skolehverdagen. Den gir også informasjon til ungdom og voksne fra andre land som skal ta utdanning og/eller søke jobb i Norge.

Boken er utgitt i samarbeid med stiftelsen Child Life Norway.

ISBN 978- 82-91234-38-0
Hft. 158 s. Illustrert i farger. Kr 198, -

 
Bli kjent-bøkene presenterer sentrale institusjoner og forhold i det norske samfunnet.
 
 
Bokomslag

Margaret Saltrøe
Bli kjent

med barnehage · helsestasjon · tannlege · legevakt

For dem som er nye i Norge, for dem som skal møte institusjonene for første gang og personalet der. Bildeserier med enkel tekst følger barn gjennom ulike situasjoner i barnehagen, på helsestasjonen, hos tannlegen, på legevakten.

Boken er utgitt i samarbeid med stiftelsen Child Life Norway.

ISBN 82-91234-31-0
Hft. 92 s. Illustrert i farger. Kr 150,-

 
Bli kjent-bøkene presenterer sentrale institusjoner og forhold i det norske samfunnet.
 

Kulturbro dialog

 

Kulturbro dialog: Serien vil gi kunnskaper om integrering og bidra til en verdidebatt om møter mellom ulike kulturer.

 
Bokomslag

Şükrü Bilgiç
Hovedfaktorer i integrering
Religion, kultur, økonomi og dagligliv

Boka handler om hvilke utfordringer vi alle står overfor når det gjelder integrering, og om hvordan vi kan møte dem. Forfatteren gir en innføring i fire hovedfaktorer: religion, kultur, økonomi og dagligliv. Han drøfter maktforholdet mellom mennesker, religion og kultur, og mellom individuell og kollektiv identitet, og påpeker hva som fremmer og hindrer integrering. Han presenterer ulike tenkemåter når det gjelder dialog, kommunikasjon og annet praktisk integreringsarbeid og har som hovedmål å åpne for nye synsvinkler.

Boka gir innsikt og kunnskaper og inspirerer til debatt. Den er aktuell for lærere, studenter, politikere, ansatte i forvaltningen, kursdeltakere og alle med interesse for møter mellom minoriteter og majoritet.

ISBN 978-82-91234-39-7
Hft. 348 s. Kr 220,-

 
 

Flere forfattere
Typisk norsk å være uhøflig? Innvandrere har ordet
Redaktør: Reidun Aambø

15 innvandrere fra 15 land har ordet. Med humor, selvironi og et kritisk blikk forteller de om den norske høfligheten sett gjennom to-kulturelle briller; om hilsemåter og bordskikk, tabuer og humor, klær og omsorg mm. Forfatterne gir innblikk i høflighetskoder i hjemlandet og sammenligner med norske, trekker paralleller mellom ulike kulturer, analyserer den norske væremåten og deler ut ros og ris til egen og norsk kultur.

Om de innfødte og de innflyttede i “landet der ungene ikke skriker og hundene aldri gjør”. Lærerik, nyttig og underholdende bok for folk flest, både her i landet og på reise i andre land. Spesielt velegnet for yrkesgrupper og organisasjoner som arbeider med folk i eller fra andre kulturer og for dem som studerer flerkulturell pedagogikk eller tar studiefaget ”Norsk som andrespråk”.

Forfattere: Reiko Abe Auestad (Japan), Hanan Bakir (palestiner, Libanon), Şükrü Bilgiç (kurder, Tyrkia), Loveleen Rihel Brenna (India), Susan M. Guerra (Texas, USA), Odile Halmøy (Frankrike), Zakia Khairhoum (Marokko), Olga Komarova (Russland), Anh Nga Longva (Vietnam), Marjatta Norman (Finland), Verónica Pájaro (Argentina), Elyas Poorgholam (Iran), Terri Senior (Jamaica), Željka Švrljuga (Kroatia), Wenxia Wærnes (Kina)

ISBN 82-91234-35-3
Hft. 306 s. Kr 198,-

 
 
Bokomslag

Walid al-Kubaisi
Norske poteter og postmodernistiske negre
Kulturelle kollisjoner og misforståelser

Norske poteter og postmodernistiske negre er forfatterens femte bok. Her forteller han om nordmenn og "de andre", om hvordan de ser på seg selv og hverandre, og om hvor vanskelig det kan være å leve i spagat mellom to kulturer. Man ler med gråten i halsen. I underfundige og troskyldige, tragiske og tragikomiske beretninger skildrer forfatteren dagliglivets utfordringer på ulike områder, og tar opp brennaktuelle temaer som bl.a. omskjæring av unge jenter, gategjenger og ghettomentalitet. Boken henvender seg til alle nordmenn og innvandrere som ønsker kunnskap og innsikt om seg selv og "de andre". Boken er et bidrag til kontakt og forståelse, et redskap til integreringsarbeid og et utgangspunkt for debatt. Boken byr også på spennende muligheter til bruk i undervisningen på videregående skoler og høgskoler.

ISBN 82-91234-27-2 Kulturbro dialog
Hft. 136 s. Kr 178,-

 
 
Bokomslag

Şükrü Bilgiç
Integrering
Fra teori til praksis

Forfatteren presenterer erfaringer, teorier og meninger fra sitt mangeårige arbeid med integrering, blant annet som leder av prosjekt Ressursbank i Oslo kommune. Han peker på generelle årsaker til manglende integrering og legger fram forslag og veiledning til konkrete integreringstiltak. Boken er velegnet til kompetanseutvikling i integreringsarbeid. Aktuell for ansatte innen forvaltning, kursdeltakere hos Kommunenes Sentralforbund, for lærere og studenter i sosial- og pedagogiske fag ved høgskolene, for ledere og trenere i fritidsaktiviteter for barn og ungdom, og for alle med interesse for integreringsspørsmål.

ISBN 82-91234-26-4 Kulturbro dialog
Hft. 156 s. Kr 178,-

 
 
Bokomslag

Lisbet Norderhaug
Taushetens kultur
Om makt, flyktninger og frigjørende pedagogikk

Boken handler om flyktninger og nordmenn. Den beskriver de forskjellige faser i flyktningers tilpasning til eksilet, og norske fagpersoners vanskeligheter i forsøket på å hjelpe og forstå. Boken presenterer og konkretiserer en alternativ metode for undervisning av analfabeter og flyktninger; uttrykkspedagogikken. Den er basert på Paulo Freires frigjøringspedagogikk og bygger på elevenes egen oppfatning av sin livssituasjon. Metoden har som mål å ivareta elevenes egenverd og styrke deres "stemme" gjennom dialog og arbeid med kreative uttrykksformer. Metoden kan også hjelpe barn, unge og voksne med krigstraumer. Boken er både en veiviser med uttrykkspedagogikken som en mulig vei ut av makt og avmakt, og et innlegg i en verdidebatt om et samfunn der flyktninger synliggjør allerede eksisterende problemer.

ISBN 82-91234-22-1 Kulturbro dialog
Hft. 180 s. Kr 198,-

 
 
Bokomslag

Jan Opsal og Inger Lise Skauge
Muslimske elever i norsk skole
En ressursbok for lærere

Nyttig bok for lærere og andre som forholder seg til barn og ungdom med muslimsk bakgrunn.

ISBN 82-91234-16-7 UTSOLGT
Hft. 64 s. Kr 85,-

 

Bøker for barn og unge

 
Bokomslag

Issak Esmail Issak
De rømtes rabalder
Månesyke fortellinger
Språklig bearbeidet av Thorborg Rebolledo Meisingset

Da rømlingene slo seg ned i Rømlingenes rike på Zanzibar, fikk de med seg en kiste med ubrukte fantasier. Den skulle de bruke som motgift mot kjedsomhet. Men fantasiene rømmer fra kisten, og rømlingene gidder ikke alltid å lese bruksanvisningen på dem. Da blir det rabalder!

”En tidlig morgen begynte det å dirre i det venstre øyelokket til Tatu [den gale]. Da visste hun at et nytt avsnitt i Makunduchis historie var i vente. Hun stirret opp i himmelen. En svær, svart blekkblomst av en sky vokste fort og slukte alt som var blått og lyst. Lynet skar grimaser tvers over himmelen. Som et latterbrøl fra selveste Satan, fulgte tordenen.”

De rømtes rabalder er en bok for nysgjerrige barn og unge fra ca 10 til 14 år. Elleville, spennende og morsomme fortellinger åpner døren til en verden som er ukjent for de fleste her i Vesten.

Boken har mottatt støtte fra Norsk kulturråd.

ISBN 978-82-91234-42-7
Ib. 176 s. Kr 168,-

 
 
Bokomslag

Elyas Poorgholam
Faren
Språklig bearbeiding: Hege Newth Nouri

Ungdomsroman

Egentlig heter gutten Barzo. Men folk kaller ham Yatimo, den farløse, og erter ham fordi han ikke har en far.

Yatimo er tolv år og bor sammen med moren og bestemoren i en liten havnelandsby i Iran. Hver morgen går han ned på stranden og speider etter de oransje seilene på farens båt. Faren var sjømann og forsvant på havet under en tyfon før Yatimo ble født. Yatimo er sikker på at faren er bortført av havfruer, og at han vil vende tilbake når han slipper fri.

Spennende og sjarmerende skildring av å være farløs i et lite samfunn der tradisjonene er sterke og det er vanskelig å være annerledes.

ISBN 978-82-91234-41-0
Ib. 128 s. Kr 149, -

 
 
Bokomslag

Issak Esmail Issak
I rømlingenes rike
Illustrert i farger av Akin Düzakin

På Zanzibar bor rømlingene, de som rømte da Gud hadde øst opp alle folkene på Jorden. Rømlingene ville bo sammen i ett land. Som takk for denne nye tanken ga Gud dem øya Zanzibar, et tre med såpebær til å vaske bort misforståelser og en skattkiste med ubrukte fantasier. Forunderlige og morsomme fortellinger med bakgrunn i dagligliv, myter og tradisjoner på Zanzibar. Fra ca 7 år.

ISBN 82-91234-29-9
Ib. 80 s. Kr 198,-

 
 
Bokomslag

Walid al-Kubaisi, Nirmal Brahmachari, Merima Maja Brkic, Gro Dahle, Philominammah George, Jafar Jafarnejad, V.I.S. Jayapalan, Zakia Khairhoum, Abdirahman Gaileh Mirreh, Elyas Poorgholam, Thorvald Steen
Godnatt
Fortellinger fra vide verden
Illustrert i farger av Akin Düzakin
Redigert av Thorvald Steen

Boken er en antologi med 11 fortellinger skrevet av forfattere som kommer fra mange land og nå bor i Norge. Dette er en bok til glede for barn og voksne som liker gode fortellinger og er nysgjerrige på ulike kulturer. En bok til å lese høyt eller lese selv. En bok for lærere som vil formidle fortellinger som speiler noe av det etniske mangfoldet i dagens samfunn. Bli med inn i undringen, fantasien og drømmene!

ISBN 82-91234-25-6
Ib. 72 s. Kr 198,-

 

Flerspråklige illustrerte barnebøker

 
Bokomslag

Urd von Hentig
Hva er det for noe?
Gåter fra Norge
Illustrert i farger av Urd von Hentig

Flerspråklig gåtebok med gamle gåter som forteller om norsk kultur. Spørsmål og svar på norsk, kroatisk/bosnisk, persisk, somali og vietnamesisk. Spesielt godt egnet til samarbeid i etnisk sammensatte skoleklasser og grupper. Bearbeiding av norsk tekst: Annie Riis.

ISBN 82-91234-18-3 UTSOLGT
Ib. 56 s. Kr 178,-

 
 
Bokomslag

Abdirahman G. Mirreh og Urd von Hentig
Nomadens stemme
Fabler og eventyr fra Somalifolket
Illustrert i farger av Urd von Hentig

Gjennom ni nyskrevne eventyr bringer forfatteren oss til sitt hjemland. Boken gir et interessant innblikk i mangfoldet og rikdommen i somalisk kultur og tankeverden. Boken finnes i tre språkkombinasjoner.

ISBN 82-91234-14-0 med norsk, somali, urdu
ISBN 82-91234-20-5 med norsk, vietnamesisk, tamil
ISBN 82-91234.21-3 med norsk, bosnisk/kroatisk, persisk
Ib. 76 s. Kr 170,-

 
 
Bokomslag

Abiel Kahsay og Urd von Hentig
Kongens sendebud
Illustrert i farger av Urd von Hentig

Fabel fra Eritrea om en listig rev. Boken er trykket med norsk tekst og plass til ett av 9 tilleggsspråk som leveres på limark. Språk: bosnisk, engelsk, persisk, somali, tamil, tigrinya, tysk, urdu, vietnamesisk. NB! Må bestilles direkte fra forlaget!

ISBN 82-91234-07-8 UTSOLGT
Ib. 34 s. Kr 150,-

 
 
Bokomslag

Vũ thị Nguyên og Na Stephansen
Vinden og de lekne Grå-skyene
Illustrert i farger av Na Stephansen

Fabel om regnskyene i Vietnam som glemte sine plikter. Boken finnes i to språkkombinasjoner.

ISBN 82-91234-04-3 med norsk, vietnamesisk, spansk, kroatisk UTSOLGT
ISBN 82-91234-05-1 med norsk, persisk, tyrkisk, urdu UTSOLGT
Hft. 48 s. Kr 130,-

 
 
Bokomslag

Abiel Kahsay og Urd von Hentig
Fisken og apen
Illustrert i farger av Urd von Hentig

To fabler fra Eritrea som viser hvordan oppfinnsomhet kan være redningen ut av en vanskelig situasjon. Boken finnes i to språkkombinasjoner.

ISBN 82-91234­-02-07 med norsk, vietnamesisk, tigrinya, urdu
ISBN 82-91234-03-05 med norsk, spansk, tyrkisk, persisk
Ib. 48 s. Kr 130,-

 
 
Bokomslag

Na Stephansen
Ravnen og påfuglen
Illustrert i farger av Na Stephansen

Gjendiktet vietnamesisk folkeeventyr som tar opp temaet "hastverk er lastverk".

ISBN 82-91234-00-0 med norsk, persisk, urdu, vietnamesisk UTSOLGT
Hft. 40 s. Kr 118,-

 

Lydbøker

 
CD cover

Walid al-Kubaisi og Zakia Khairhoum
Arabiske eventyr
Illustrert i farger av Akin Düzakin

Ellen Horn og Wenche Elena Medbøe leser fra "Tusen og ei natt" og "Godnatt Fortellinger fra vide verden". Lydboken er utgitt i anledning FNs år for dialog mellom sivilisasjoner, Norge i dialog med arabisk sivilisasjon. Samarbeid mellom Den norske UNESCO-kommisjonen, foreningen !les og Kulturbro Forlag.

ISBN 82-91234-28-0 UTSOLGT
Lydbok (CD) Kr 169,-

 

Morsmålslærebøker for minoritetsspråklige barn

 
Bokomslag

Amna Ćehajić og Biljana Ćulibrk
Na slovo, na slovo
Illustrert i svart/hvitt av Freda Magnussen

Lærebok i bosnisk/kroatisk/serbisk med oppgaver for 1. og 2.-klasse.

ISBN 82-91234-19-1
Hft. 110 s. Kr 120,-

 
 
Bokomslag

Philominammah George
Tamil 1
Illustrert i svart/hvitt av Freda Magnussen

Lese/lærebok for 2.-klasse. Morsmålslærebøker for tamilske elever i Norge, følger Reform 97.

ISBN 82-91234-11-6 UTSOLGT
Hft. 116 s. Kr 105,-

 
 
Bokomslag

Philominammah George
Tamil 2
Illustrert i svart/hvitt av Freda Magnussen

Lese/lærebok med oppgaver for 3. og 4.-klasse. Morsmålslærebøker for tamilske elever i Norge, følger Reform 97.

ISBN 82-91234-12-4
Hft. 110 s. Kr 120,-

 
 
Bokomslag

Vũ thị Nguyên
Vietnamesisk 4 Tiêng Viêt yêu dâu 4
Illustrert i svart/hvitt av Ðào - Vũ Hoài

Morsmålslærebøker for vietnamesiske barn i Norge. Vietnamesisk 1, 2 og 3 er utgitt av Nasjonalt læremiddelsenter (nå Utdanningsdirektoratet).

ISBN 82-91234-08-6
Hft. 68 s. Kr 70,-

 
 
Bokomslag

Vũ thị Nguyên
Vietnamesisk 5 Tiêng Viêt yêu dâu 5
Illustrert i svart/hvitt av Ðào - Vũ Hoài

Morsmålslærebøker for vietnamesiske barn i Norge. Vietnamesisk 1, 2 og 3 er utgitt av Nasjonalt læremiddelsenter (nå Utdanningsdirektoratet).

ISBN 82-91234-09-4
Hft. 72 s. Kr 70,-

 
 
Bokomslag

Vũ thị Nguyên
Vietnamesisk 6 Tiêng Viêt yêu dâu 6
Illustrert i svart/hvitt av Ðào - Vũ Hoài

Morsmålslærebøker for vietnamesiske barn i Norge. Vietnamesisk 1, 2 og 3 er utgitt av Nasjonalt læremiddelsenter (nå Utdanningsdirektoratet).

ISBN 82-91234-13-2
Hft. 80 s. Kr 90,-

 
© Kulturbro Forlag AS